U bent hier

La Chartreuse - VILLENEUVE LEZ AVIGNON

  • Fresques - La Chartreuse - photo Alex Nollet
  • Lion - La Chartreuse - photo Alex Nollet
  • Cloître Saint Jean - La Chartreuse - photo Alex Nollet
  • Déambulatoire du grand cloître - photo Alex Nollet
  • Allée des mûriers - photo Alex Nollet

HET KARTUIZERKLOOSTER EN ZIJN GESCHIEDENIS

La Chartreuse du Val de Bénédiction dankt zijn ontstaanaan Innocentius VI. Na zijn verkiezing in 1352 tot paus schonk hij de Kartuizerorde zijn landerijen en paleis gelegen in Villeneuve lez Avignon ; bezittingen verworven in de periode dat hij kardinaal was. Innocentius VI droeg er zorg voor dat de bouwwerkzaamheden voorspoedig verliepen en verleende de nieuwe stichting, oorspronkelijk bedoeld voor twaalf kloosterlingen, talrijke privileges. De versiering van zijn huiskapel vertrouwde hij toe aan Matteo Giovannetti die ook fresco’s schilderde in het Pauselijke Paleis te Avignon. De paus stierf in 1362. Overeenkomstig zijn laatste wilsbeschikking werd hij bijgezet in het hem zo dierbare klooster. Zijn praalgraf was na de Franse revolutie naar elders overgebracht. In 1959 werd het op zijn oorspronkelijke plaats in de kerk teruggezet. Het werk van Innocentius VI zou worden voortgezet door zijn neef Pierre Selva de Montirac, kardinaal van Pamplona, die de Sint Janskruisgang in 1372 voltooide. In de loop der eeuwen nam de rijkdom, de invloed en de schoonheid van het klooster toe. Met name François Des Royers de la Valfenière droeg bij aan de verfraaiingen. Met zijn drie kruisgangen was dit complex het grootste kloostervan de Kartuizerorde in Frankrijk. Tijdens de Franse revolutie werden de verschillende gebouwen afzonderlijk verkocht. En bibliotheek en kunstvoorwerpen her en der verspreid. Het Kartuizerklooster leed grote schade. In 1835 trok het verval van kerk en fresco’s de aandacht van schrijver Prosper Mérimée, destijds inspecteurvan Monumentenzorg. Zonder uitstel startte hij een procedure om het kloostercomplex van verdere ondergang te redden. In 1909 maakte de Staat een aanvang met de restauratie van het klooster : architect Jules Formigé verrichtte de opmetingen; de eerste herstelwerkzaamhedenwerden ondernomen enmen besloot om alle gebouwen binnen de oude ommuring geleidelijk aan op te kopen. Het klooster is heden ten dage grotendeels gerestaureerd. Opmerkelijk zijn haar harmonieuse verhoudingen, de ingetogenheid van de kruisgangenen de kerk, die na het instorten van de absis, als het ware openstaat voor het binnenstromende licht. De huidige bestemming van het monument vindt haar oorsprong in de structuur van het klooster : gebouwen geordend rond open binnenplaatsen. Een opzet die zowel de afzondering als het leven in gemeenschap mogelijk maakte. 

HEDENDAAGSE BESTEMMING VAN EEN 14E-eeuws KLOOSTER

Dankzij de steun van de Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites, het Ministerie van Cultuur, de gemeente, département en Région, heeft sinds 1973 een cultureel centrum zich gevestigd in het Kartuizerklooster. Het betrof een origineel experiment : restauratie van het kloostercomplex om een nationaal cultureel project mogelijk te maken. Het Centre national des écritures du spectacle(Nationaal centrum voor dramaturgie) is één van de belangrijkste residentieplekken in Frankijk en in Europa, gewijd aan toneelschrijven. Hier worden jaarlijks een zestigtal schrijvers of gezelschappen ontvangen, voor onderzoek - enexperiment - of productieresidenties, opleidingscyclussen en masterclasses. Het publiek is welkom bij openbare repetities of bepaalde evenementen waarbij residenten en andere gastartiesten zijn betrokken, vooral in juli in samenwerking met het festival van Avignon.

 

 

PDF

rondgang rondgang